LID KONINKLIJKE METAALUNIE

Ambacht Grootkeukentechniek richt zich met haar dienstverlening specifiek op de grootkeuken techniek en grootkeuken onderhoud. Deze dienstverlening is aanvullend op de dienstverlening van de Koninklijke Metaalunie.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.

Koninklijke Metaalunie