HACCP controle

Ook voor HACCP controle kunt u bij ons terecht. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

HACCP controle

HACCP staat voor ‘Hazard Analysis Critical Control Point’. In het Nederlands: analyse van de gevaren en de kritische beheerspunten in het productieproces.

HACCP is van toepassing op elk bedrijf dat zich bezighoudt met de productie, verwerking of distributie van levensmiddelen. HACCP is een preventief systeem, gebaseerd op 7 principes:

  1. Bepaal alle mogelijke gevaren van de processen die binnen het bedrijf worden uitgevoerd.
  2. Bepaal de Citical Control Points (CCP’s).
  3. Stel per CCP een norm vast.
  4. Monitor de CCP’s.
  5. Leg corrigerende maatregelen vast per CCP.
  6. Controleer of het HACCP-plan goed is.
  7. Houd documentatie en registraties bij.
HACCP controle

Wat wij voor u kunnen doen

Voor veel bedrijfstakken is een hygiënecode opgesteld. Dit is een praktische vertaling van een HACCP-plan. Kleine ondernemingen hebben de mogelijkheid gebruik te maken van goed gekeurde hygiënecodes; Brancheorganisaties hebben dan de gevaren geanalyseerd en de bijbehorende beheersmaatregelen beschreven.

Bij Ambacht Grootkeukentechniek kunt u deze hygiënecodes bestellen. Ambacht Grootkeukentechniek kan, voor wat de apparatuur betreft, ook een HACCP keuring uitvoeren. Wij bieden deze keuring aan in combinatie met een preventief onderhoudscontract of als separate dienst.