NEN 3140 keuringen

Gecertificeerd NEN 3140 keuringen uitgevoerd door erkende keurmeesters.

NEN 3140 keuring

Naast onderhoud en storingen voeren wij ook gecertificeerd NEN 3140 keuringen uit op professionele keukenapparatuur. De Arbo stelt immers dat de door de werkgever beschikbaar gestelde apparatuur periodiek gecontroleerd moet worden middels een NEN 3140 keuring. Het uitvoeren van deze keuring vind meestal plaats tijdens het reguliere door Ambacht Grootkeukentechniek uitgevoerde onderhoud.

Waarom een NEN 3140 keuring door Ambacht Grootkeukentechniek

  • De keuring wordt uitgevoerd door een erkend keurmeester
  • Grote kennis van hoe uw apparatuur werkt en wat te keuren
  • Geen dubbele voorrijkosten
  • Een bezoek; dus minder overlast en minder kosten
  • Centrale rapportage van onderhoud en keuring

Wilt u meer informatie?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Tijdens een kennismakingsgesprek informeren wij u graag over de mogelijkheden.

NEN 3140 keuringen

NEN 3140 in het kort

De NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning. De strekking van de norm houdt in dat elektrische installaties of apparatuur veilig gebruikt moeten kunnen worden door de werknemer of bezoeker. Tevens dienen de (onderhouds-) werkzaamheden op een veilige wijze uitgevoerd te worden. De volgende onderwerpen komen in de norm aan de orde:

Personeel

Personeel dat werkzaamheden aan elektrische installaties uitvoert dient aan bepaalde vakbekwaamheidseisen te voldoen. Zij moeten periodiek geïnstrueerd worden over de gevaren van elektriciteit en de maatregelen die hiertegen binnen de organisatie zijn ingesteld.

Tevens dient het personeel schriftelijk te worden aangewezen in een categorie die bepaalde bevoegdheden en verantwoordelijkheden regelt. De verschillende categorieën zijn de Installatieverantwoordelijke, Werkverantwoordelijke, Ploegleider, Vakbekwaam Persoon en Voldoende Onderricht Persoon.

Organisatie

De elektrische installatie moet onder verantwoordelijkheid gesteld worden van een installatieverantwoordelijke. Indien werkzaamheden aan de installaties worden uitgevoerd, gebeurt dit onder verantwoordelijkheid van de werkverantwoordelijke.

Tekeningen

Er dienen bijgewerkte tekeningen aanwezig te zijn van de installatie.

Inspectie installatie en apparatuur

Onder verantwoordelijkheid van de installatieverantwoordelijke dient een document opgesteld te worden waarin omschreven is welke installaties en apparatuur geïnspecteerd dient te worden, de omvang van de inspectie en de frequentie hiervan. Bij de inspectie wordt o.a. gekeken naar de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schok, thermische invloeden, veiligheidsketens en vluchtwegen.

Werkprocedures

Voor een aantal specifieke werkzaamheden dienen werkprocedures opgesteld te worden. Het betreft het werken aan spanningvoerende of spanningsloze installaties.