NEN 1010 keuring

Installeren van laagspanningsinstallaties met NEN 1010

Naast onderhoud, installatie en storingen voeren wij ook gecertificeerd NEN 1010 keuringen uit. Voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties is NEN 1010 namelijk dé norm. Ook het uitbreiden en aanpassen van installaties valt hieronder. Daarnaast gebruiken wij NEN 1010 voor controles en inspecties bij oplevering van onze projecten.

DE NORM VOOR ELEKTRISCHE INSTALLATIES

NEN 1010, de belangrijkste norm voor elektrische installaties in gebouwen

De NEN 1010 is de belangrijkste norm voor elektrische installaties in woning- en utiliteitsbouw en de industrie. Dit kunnen nieuwe installaties zijn, maar ook wijzigingen en uitbreidingen van installaties, inclusief delen van de bestaande installatie die door wijzigingen en uitbreidingen worden beïnvloed.

Het doel van de NEN 1010 is om een veilige installatie te realiseren. Zo mogen elektrische voorzieningen niet leiden tot gevaarlijke situaties en moeten deze beschermd worden tegen oververhitting door overbelasting. Naast nieuwe elektrische installaties, dienen bestaande installaties ook brandveilig te zijn.

WAAROM NEN 1010 KEURINGEN

Wat kunt u verwachten

De eisen van NEN 1010 zijn dus bedoeld om bescherming te bieden tegen mogelijke gevaren en schade bij het gebruik van elektrische installaties en om te zorgen voor een goede werking van deze installaties. Elektrotechnische installatiebedrijven als bijvoorbeeld Ambacht Grootkeukentechniek, gebruiken deze norm om de veiligheid van installaties te garanderen.

De NEN 1010 betreft de veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. Als elektrotechnisch specialist maken wij gebruiken van deze 1010 keuringen en inspecties bij nieuwe, bestaande en aangepaste installaties.

Daarnaast is het vanuit de ARBO-regelgeving verplicht om de elektrische installaties regelmatig te laten controleren. Dit valt onder de NEN 3140 keuring. Als inspectie- en installatiebedrijf bieden wij u de zekerheid dat beide keuringen goed en veilig worden uitgevoerd. Kwaliteit en veiligheid staan bij ons altijd bovenaan!

Wanneer is het verstandig een NEN 1010 inspectie te laten uitvoeren?

Het is aan te raden om eenmalig een inspectie uit te laten voeren, na aanleg of ingrijpende wijziging van een elektrische (laagspannings-)installatie.

Wat is het verschil tussen een NEN 1010 en NEN 3140 keuring?

NEN 1010 keuring is een eenmalige keuring voor nieuw aangelegde of ingrijpend verbouwde elektrotechnische installaties. Een NEN 3140 keuring is periodiek en van de installaties die in gebruik zijn.

De NEN 1010 keuring is verplicht volgens het Bouwbesluit. Een NEN 3140 keuring is strikt genomen niet verplicht. Maar elke werkgever moet aan de Arbowet voldoen. Een periodieke NEN 3140 keuring is dan een manier om voor de vereiste elektrische veiligheid te zorgen. Hoe vaak zo’n keuring moet gebeuren, wordt bepaald in een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) uit de NEN 3140.

Wanneer is een NEN 1010 verplicht?

Een NEN 1010 inspectie is wettelijk niet verplicht. De hoofdstukken uit de NEN 1010 die een inspectie voorschrijven zijn namelijk niet ‘aangewezen’ in het Bouwbesluit. Een opdrachtgever kan wel een NEN 1010 inspectie eisen.

Het is wel verstandig om eenmalig een inspectie uit te laten voeren, na aanleg of ingrijpende wijziging van een elektrische (laagspannings-)installatie.

In de Regeling Bouwbesluit is de NEN 1010 aangewezen en daarmee verplicht bij het aanleggen van laagspanningsinstallaties, maar ook bij uitbreiden en aanpassen van de installaties. Echter is Deel 6 van de NEN 1010, waarin de inspectie wordt beschreven, niet aangewezen en dus wettelijk niet verplicht.

Om de zoveel jaar verschijnt een nieuwe versie van de norm (de laatste versie verscheen in 2015 en sinds 01.01.2017 aangewezen in het Bouwbesluit). Welke versie geldt wordt bepaald door het jaar van aanleg of ingrijpende aanpassing van de installaties.

Kan een verzekeraar een keuring van elektrotechnische installaties verplichten?

Ja, als dit in de polisvoorwaarden van de verzekering is opgenomen.

Verzekeraars nemen in de meeste gevallen een keuring of inspectie als verplichting op in de polisvoorwaarden. Dit kan gaan om een NEN 1010 keuring, een NEN 3140 keuring, een thermografisch onderzoek of een brandrisico-inspectie volgens SCIOS Scope 10.

NB: Sinds1 januari 2018 schrijven veel verzekeraars de SCIOS Scope 10 inspectie voor.

VEILIG WERKEN

Waarom een NEN 1010 keuring door ons

Z

De inspectie wordt uitgevoerd door een erkend keurmeester

Z

Grote kennis van hoe uw apparatuur werkt en wat te inspecteren en keuren

Z

Geen dubbele voorrijkosten

Z

Één bezoek; dus minder overlast en minder kosten

Elektrische-installatie-NEN-1010-keuring-Ambacht-Techniek

Veilig werken met laagspanning?

Wij inspecteren de veiligheid van uw elektrotechnische installaties volgens NEN 1010. Voor meer informatie neem gerust contact op.

Start Chat
1
Hallo, hoe kunnen wij u helpen?
Hallo en welkom bij Ambacht Grootkeukentechniek.

Wij zijn u graag van dienst!
Klik op Start Chat en stel uw vraag aan één van onze medewerkers.