Privacy voorwaarden

Privacy verklaring

Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Ambacht Grootkeukentechniek (“Verantwoordelijke”) aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd aan de Binckhorstlaan 289G (2516 BC) te Den Haag en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 27295061. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@ambachttechniek.nl en telefonisch via +31 (0) 70 780 37 03.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten.

De verwerking van persoonsgegevens door Verantwoordelijke valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 26 juni 2020.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt om de overeenkomst uit te kunnen voeren en om contact met u op te kunnen nemen. Bij het contactformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw naam, telefoonnummer en uw e-mailadres. Uw e-mailadres wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te kunnen stellen van producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn.

Indien u via het contactformulier, mail, telefoon of whatsapp contact opneemt en/of via de webshop van Verantwoordelijke producten aanschaft, verzamelt Verantwoordelijke ook enkele van uw persoonsgegevens. Het gaat dan om de volgende gegevens:
– Aanhef;
– Voornaam;
– Achternaam;
– Bedrijfsgegevens;
– Straatnaam en huisnummer;
– Postcode en vestigings/woonplaats;
– Land;
– E-mailadres;
– Telefoonnummer.
De persoonsgegevens worden opgeslagen zolang uw overeenkomst met Verantwoordelijke loopt. Na het eindigen van de overeenkomst zal Verantwoordelijke direct uw persoonsgegevens verwijderen.

De wettelijke rechtsgrond waarop Verantwoordelijke uw persoonsgegevens verwerkt, betreft dat het verwerken noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan Verantwoordelijke te verstrekken, is Verantwoordelijke niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Verantwoordelijke niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij u.

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief van Verantwoordelijke door een e-mail te sturen naar info@ambachttechniek.nl.

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Beveiliging
Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Ook met betrekking tot derde partijen heeft Verantwoordelijke beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo heeft Verantwoordelijke met derden die uw persoonsgegevens verwerkt, een verwerkingsovereenkomst gesloten. In de verwerkingsovereenkomst is het doel van de verwerking vastgelegd alsmede de afspraken over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server binnen Nederland.

Uw privacyrechten
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren. U kunt op de website van Verantwoordelijke geen account aanmaken. U kunt een verzoek indienen via info@ambachttechniek.nl om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen uit onze database.

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een mail te sturen naar info@ambachtechniek.nl. Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe u dit dient te doen, treft u aan op de site: Autoriteit Persoonsgegevens.

Start Chat
1
Hallo, hoe kunnen wij u helpen?
Hallo en welkom bij Ambacht Grootkeukentechniek.

Wij zijn u graag van dienst!
Klik op Start Chat en stel uw vraag aan één van onze medewerkers.